Superkausa izcīņa motokrosā

Noteikumi

2016

 

Superkausa organizatori cenšas regulēt sacensības vistaisnīgākajā iespējamā veidā. Noteikumi paredzēti kā ceļvedis, lai pasākums noritētu pēc vienādiem nosacījumiem un to patiesais nolūks stāv pāri tam, kā šo noteikumu varētu interpretēt kāds no sacensību dalībniekiem. No visām iesaistītajām pusēm tiek sagaidīts, ka tās rīkosies profesionāli un respektēs citu tiesības. Noteikumu ievērošana negarantē drošību. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas atbildību novērtēt braucamrīka drošības aspektus un apstākļus, kā arī uzņemas sacensību risku.

  1. Klases, motocikli, dalībnieki.
Klase Motocikli Dalībnieki
50;65 Iesacēji 50 – 65ccm 2taktu un 110ccm 4 taktu No 4 līdz 11 g.v.
Juniori Motocikli 65 – 85 cm3 2taktu un 75 – 150 cm3 4taktu. No 7 līdz 15 g.v.
Jaunieši Motocikli 125 – 250 cm3 2taktu un 100 cm3 – 450 cm3 4taktu No13 līdz 29 g.v
Seniori Motocikli ar 125 cm3 – 500 cm3 2-taktu un ar 250cm3 – 650 cm3 4taktu dzinējiem No 30 g. v.

 

Mx PRO Motocikli ar 125 – 500 cm3 2-taktu un ar 250 – 650 cm3 4taktu dzinējiem No 14 g. v.

 

Kvadri Četru riteņu motocikli. Sportistam pie labās rokas jābūt piestiprinātam motora slāpētājam No 14 g. v.

– Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc dzimšanas gada

Sportisti saņem starta numurus rindas kārtībā. Pirmās tiesības uz numuru iepriekšējam īpašniekam rezervējot internetā speciāli norādītā termiņā

Visās motociklu klasēs sportistiem jābūt muguras, motocikla priekšējiem un sānu starta numuriem.

Esošā brīža kopvērtējuma līderiem priekšējā numura fonam jābūt zelta krāsā. Pirmajā posmā – iepriekšējā gada kopvērtējuma līderiem.

– Sportistiem iespējams iegādāties Superkausa Pilotu kartes

– Pilotu karte dod iespēju:

– iegūt personīgo starta numuru uz visu sezonu

– reģistrēties sacensībām internetā

– piedalīties sportistu balvu izlozē

– piedalīties komandu vērtējumā

– saņemt lētāku dalības maksu

– Kartes var pasūtīt internetā superkauss.lv

– Visiem sportistiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem ar piezīmi Motosports

– Organizators ir tiesīgs neapstiprināt sportistu Pro klasē, ja sportista meistarības līmenis nav atbilstošs

  1. Sacensību norise

Katra posma sacensībās notiek kvalifikācija un braucieni

– Startam solo klasēs kvalificējas 40 sportisti +2 rezervisti

– Startam kvadru klasē kvalificējas 30 sportisti +2 rezervisti

– Ja kādu apstākļu dēļ sportists nav piedalījies kvalifikācijas treniņos, tad ar sacensību galvenā tiesneša atļauju viņš var tikt pielaists braucienam, ja ir brīvas vietas

– Starts tiek dots no barjeras

– Pirms katra brauciena sportistiem tiek dota iespēja izbraukt iepazīšanās apli

– Klašu braucieni var tikt apvienoti

– Pēc brauciena Top 3 veic goda apli

– Braucienu ilgumi

Klases 1.brauciens 2.brauciens 3.brauciens
Iesācēji 8.min.+1 8.min.+1
Juniori, Kvadri, Seniori 9 apļi 7 apļi
MX Pro, Jaunieši 9 apļi 7 apļi 5 apļi
  1. Vērtēšana

– Pēc katra posma tiek apbalvoti pirmo 5 vietu ieguvēji

– Posma vērtējumu nosaka pēc braucienu summas.

Junioru klasē individuālajā vērtējumā 65 un 85 ccm tiek vertēti atsevišķi

– Rezultāts netiek ieskaitīts, ja sportists nav šķērsojis finiša līniju pēc līdera 5 minūšu laikā

– Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā augstākās vietas, tad augstākā vieta pēdējā braucienā.

Katrā braucienā Jauniešu klases sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai:

Vieta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Punkti

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
                   
Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Punkti

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
                   
Vieta 21. 22. 23. 24. 25.          

Punkti

5 4 3 2 1          

 

Katrā braucienā MX Pro klases sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai:

Vieta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Punkti

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
                   
Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Punkti

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
                   
Vieta 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Punkti

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Vieta 31. 32. 33.

Punkti

3 2 1

 

Katrā braucienā Kvadri, Seniori, Juniori klases sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai:

Vieta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Punkti

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
                   
Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Punkti

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
                   
Vieta 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Punkti

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
Vieta 31. 32. 33. 34.

Punkti

5 4 3 2

– Kopvērtējumā tiek apbalvoti pirmo 5 vietu ieguvēji katrā klasē

Kopvērtējuma rezultātus nosaka pēc visos braucienos iegūto punktu summas.

– Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā augstākās vietas posmos, tālāk – izcīnītā vieta pēdējā posmā

  1. Komandas

– Jebkura fiziska vai juridiska persona var pieteikt komandu

– Sportisti bez Pilota kartēm komandai vērtējumu nedod

– Sezonas laikā sportists komandu mainīt nedrīkst

– Sportists ieskaiti dod vienā posmā tikai vienā klasē

– Komanda nedrīkst pieteikt vairāk 2 ārzemju sportistus(leģionārus) posmā MX Pro klasē

– Komandai tiek ieskaitīta 4 labāko sportistu punktu summa

– Posma vērtējumā apbalvo pirmo 5. vietu ieguvējus

– Augstāku vietu ieņem komanda ar 4 ieskaitēm, tad dilstošā secībā

– Posma vērtējumā vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā augstākā vieta MX Pro klases kopvērtējumā.

– Komandu kopvērtējumā tiek apbalvoti pirmo 5 vietu ieguvēji.

– Kopvērtējumā vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā komandas augstākās kopvērtējuma vietas, tālāk izcīnītā vieta pēdējā posmā.

  1. Goda nosaukumi

– Goda nosaukumi tiek izcīnīti MX Pro klasē

– Sportisti, kuri sezonas laikā ir nopelnījuši ne mazāk par 80% no iespējamā punktu skaita un vismaz 50% no posmiem ieņēmuši vietu pirmajā trijniekā, izcīna Superkausa Sporta Meistara Kandidāta(SMK) nosaukumu.

– Sportisti, kuri 2sezonas pēc kārtas ir bijuši SMK un trešajā sezonā izpilda normatīvu, iegūst Sporta Meistara(SM) nosaukumu un turpmāk tiek atbrīvots no dalības maksām Superkausa pasākumos

– Katru sezonu punktus sāk skaitīt no jauna.

– Sportistiem, kuriem jau ir Sporta meistara nosaukums, otru reizi nepiešķir

  1. Protesti

Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.

Protestam jāpievieno drošības naudu Eur 70,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek kausa organizatoriem.

  1. Finansiālie noteikumi

– Superkausa komandu un pilotu kartes tiek izsniegtas uz gadu
– 50;65 Iesācēji ccm par brīvu

– Komandas maksa Eur 100

– Pilota kartes maksa Eur 50

– Sacensību dalības maksa ar Superkausa licencēm Eur 30

– Sacensību dalības maksa bez Superkausa licencēm Eur 40

– Sacensību dalības maksa internetā Eur 25

– Balvu fonds komandām par izcīnīto vietu posmā eur

1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta 5.vieta Total
900.00 650.00 450.0 250.0 200.0 2450.0

– Superkausa Sporta Meistari tiek atbrīvoti no jebkādām maksām Superkausa pasākumos

– Iepriekšējā posma uzvarētāji nākošajā posmā tiek atbrīvoti no dalības maksas. Pirmajā posmā iepriekšējā gada uzvarētājs