Nosaukums: Sporta atbalstam biedrība
Reģ. Nr.: 50008204521
Adrese: Rīga, Krāslavas iela 7A – 22, LV – 1003
Banka: SEB BANKA AS
Konts: LV51UNLA0050024050016
Kods: UNLALV2X

Organizators: Aleksandrs Safonovs
+37126191619

Sabiedrisko attiecību speciālists: Aigars Liepa
+37127195500

superkauss@gmail.com

Par dalībnieku reģistrāciju atbildīgais: Aigars Liepa
+37127195500